بنیانگذاران

نوید خبیری

مدیرعامل

نوید خبیری مدیر عامل شرکت نسل کارآفرینان هوشمند، مشاور و مدرس حوزه های کیفیت، ممیز و مدرس مورد تایید IQMS انگلستان در سیستم های مدیریتی، مشاور و تدریس پیرامون سیستم های مدیریت کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت حرفه ای مدیریت فرآیندها، مدیریت نوآوری و فناوری و ….

اعضای کلیدی

null

پریا فرهادی

مدیر فروش و توسعه بازار
null

بطایان

Project Team
null

Amirpouyan Haghighat

Project Manager

Civil Engineering Combining With Development

null

ریحانه کشیشی

Project Team
null

آیسان قاضی زاده

نایب رئیس هیئت مدیره
question