همکاران راهبردی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

توسعه استانداردهای ملی مدیریت نوآوری و انجام پیمایش نوآوری از بنگاه¬های ایرانی
برگزاری جایزه نوآوری دیجیتال

صندوق نوآوری و شکوفایی

کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی جهت ارایه خدمات استانداردسازی مشاوره در بخش کسب و کار

ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی

استانداردسازی و رگولاتوری اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی
توسعه پلتفرم های آنلاین شبکه اجتماعی نوآوری (Inooclub) و پایگاه داده های نوآوری(Innostat)

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران

برگزاری جایره ملی مدیریت فناوری و نوآوری (IRAMIT)
question