کتاب ها و مقالات

کتاب استاندارد ISO21001:2018

با توجه به میزان اهمیت استاندارد حاضر و‌ با هدف کمک به توسعه کیفی نظام آموزشی کشور و همچنین احساس نیاز سازمان‌ها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و محصولات آموزشی به بهره‌مندی از یک سیستم مدیریت اثربخش و کارا، برآن شدیم تا یک استاندارد تخصصی را در این حوزه ترجمه و به بهره‌برداران آن معرفی کنیم.
لذا در راستای تحقق این هدف،تیم اجرایی شرکت نسل کارآفرینان هوشمند در پاییز ۹۸ به ترجمه استاندارد ISO21001:2018 اقدام نمود.

کتاب سیستم های مدیریت مقابله با رشوه خواری

رشوه خواری یکی از مخرب ترین و چالش برانگیزترین مسائل جهان امروز است. هر ساله مبالغ زیادی برای رشوه پرداخت می شود که نتایج مصیب بار آن شامل کاهش کیفیت زندگی، افزایش فقر و از بین رفتن اعتماد عمومی می باشد.
کتاب راهنمای کاربردی ابزارهای مدیریتی

کتاب راهنمای کاربردی ابزارهای مدیریتی

کتاب راهنمای کاربردی ابزارهای مدیریتی
question